Alevi Törenleri

Fragmanlar

Aleviler, özellikle Türkiye'de bulunan, mistik yönü fazla olan, Şii inanışına sahip bir topluluktur.

Yapılan tören Konya bölgesinden gelmekte olup Hz. Ali, Hazreti Muhammed'in ailesi ve Bektaşiliğin kurucu olan Hacı Bektaş-ı Veli'nin resimleri ile donatılmış bir odada yapılmaktadır.

Cem adı verilen törenlerde, erkekler ve kadınlar bağlama eşliğinde ilahiler okur, dualar eder, erkekler ayrıca dinsel gösteri (dans) başlamadan önce manevi bağ ve itaatı sembolize eden «şed bağlama» yani kemer kuşanma geleneğini yerine getirir.