Sudan’da yerli sufilerin dini okulu ve ibadet şekli

Fragmanlar

İlk bölümde, bir dini okulda ritmik bir şekilde sallanarak dua okuyan ve Kuran'ı ezberleyen gençler ve çocuklar gösterilmekte. Kaligrafi ve Kuran'ı ezberleme konusunda çalışmak amacıyla ellerinde ahşap tahtalar bulundurmaktalar. İslam dininde uzun bir geçmişe sahip olan Kutsal metnin ezberlenmesi küçük yaşlardan itibaren başlamaktadır. 

İkinci bölümde, burada, Sudan'da olduğu gibi yerel aziz sayılan, tasavvufun eski öğretmenlerinin kabirlerinin önemi vurgulanmaktadır. Kabirler, dua etmek için gelenler tarafından büyük ilgi görmekte ve bölgenin manevi merkezini oluşturmaktadır.