İran’dan Kalender tarikatının töreni

Fragmanlar

Sufi inancını benimsemiş olan Kadiriye tarikatı, hayatının büyük bir bölümünü Irak'ta geçirmiş ve 1166 yılında (Hicri takvime göre 561 yılı) Bağdat'ta vefat etmiş olan İran şeyhi Abd el-Kadir Gilani (Albülkadir Geylani) tarafından kurulmuştur. Kardeşlik kısa zaman içerisinde, Kuzey Afrikada'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın dört bir yanına yayılmış, herbirinin kendine özgü etkinlikleri bulunan birçok kola ayrılmıştır. Bu kolların en önemlilerinden biri İran'daki Kalender tarikatıdır. Kalender tarikatı üyeleri hatırlama töreni sırasında, davul eşliğinde ilahiler okur, başlarını durmaksızın ritmik hareketlerle sallayarak vech (ekstasi) halinde Allah'ın adını anarlar.