Dünya Müzikleri

Fragmanlar

Biz, pop müzik endüstrisine ilham veren, ana akım dışındaki müzik türleri ve sanatçılarına dayalı, çağdaş müzikal gerçekliğin sergilediği eğilimi çalışma alanımız olarak seçtik. Başlangıçta, "dünya müziği" uluslararası pop piyasasının artan ticarileşmesine muhalefet etmek amacıyla bir alternatif kültürü temsil etse de, bugün "dünya müziği", yarın ki pop piyasasını yaratıyor. "Dünya müziği" geleneksel öğeleri bünyesinde barındıran, Rock'tan Hip Hop'a, çağdaş müzik eğilimleri ile bunları birleştiren ve yeni bir müzik anlayışı üreten bir sestir. Küba'dan Hindistan'a, Yunanistan'dan ABD'ye tüm müzik endüstrisi üzerindeki etkisi artmaktadır. Bu "yeni ses" yeni bin yılın müziğidir. Belgesel dizimiz sayesinde "dünya müziği" nin bu sızıntısına tanık oluyoruz. Diğer müzik türlerinin içine girdikçe kimliğini daha da kaybederken müzik de değişiyor. "Dünya müziği" punk patlamasından sonra gerçekleşen tek müzik devrimi oldu. Batının, 60'lar sonrası neslinin, Rock'ın yenilmesine bir cevabıydı: Sınır, dönem tanımayan, ticari etiketlerin ötesinde yeni bir müzik dinleme anlayışını getirdi. Bu da dünya olaylarını daha ciddiye almayı ve "egzotik" kavramının dinleme arzumuzu karşılamaya yetmediğiydi. Batı toplumlarını şekillendiren diğer bir gerçeklik ise 90'lı yılların yaşadığı büyük göç dalgasıdır.