Sufi Yolu

Fragmanlar

"Işıklar sönüyor.Kadınlar, erkekler ve gençler büyük salonda toplanıp gözlerini kapatarak canlı müziğin ritminde sallanıyorlar. Davulların sesi yükseldiği sırada orada bulunanlardan bazıları ayağa kalkıyor. Ellerini yukarıya kaldırıp yavaş, dairesel hareketlerle dönmeye başlıyorlar. Bazısı ruhsal coşkuya ulaşıyor."

Dans ve müziğin Allah'la doğrudan doğruya bağlantıyı sağlayan bir ilişki türü olduğuna inanan 22 yaşındaki Mahsa "Bu şekilde rahatlayabilirsin. Ruhunun yükseldiğini, bir şekilde vücudunun içinden çıkıp uzaklaştığını hissettiğin çok farklı bir hisse kapılabilirsin" diyor.
"Sufi Yolu"üç bölümden oluşan ve Sufi geleneğinin ortaya çıkışını, önce Müslüman dünyasında daha sonra ise Batı dünyasındaki yolunu izlemektedir. Bu program, geleneksel ve modern biçimlerde, dünyanın dört bir yanında tatbik edilen Sufizmin, Sufi önderler ve onları takip eden halk ile yapılan söyleşiler doğrultusunda tanınmasını ve daha iyi anlaşılabilmesini amaçlıyor."Sufi Yolu", tasavvuf ile Ortodoks İslam arasındaki inanılmaz çeşitliliği araştırıyor.  İnsanlığın en eski tasavvuf örneklerinden biri ve dünyanın en çok tartışılan dinine ışık tutuyor.